skip to Main Content

Matrix Energetics

Kvantová fyzika nás učí, že tvoříme s vesmírem jediný celek a že jsem propojeni energií, kterou nazvali energie nulového bodu. Podle klasické (newtonovské) fyziky, pokud bychom toto propojení dokázali ochladit na teplotu absolutní nuly, tak by tato energie žádná neměla být. Vědci se velmi podivovali, když po provedení experimentů zjistili, že stále existuje obrovské množství energie. Vědci to nazvali božská energie.

Kvantová fyzika – je moderní věda, která zjistila, že každá buňka má v sobě informace a tyto informace lze jakkoliv upravovat (nastavovat). Pokud s těmito informacemi aktivně pracujeme, tak si takto můžeme vytvořit vlastní realitu přesně podle našich představ.

Rozšířený stav vědomí (matrix energetics, kvantovka, kvantová vlnka) nám pak slouží k úpravě informace.

 

TKDM (technika kvantového doteku matrixu) je „práce“ s informacemi v kvantovém (energetickém) poli. Tato technika může pomoci řešit nejen zdravotní, psychické, vztahové záležitosti, a to jak na vědomé, tak na podvědomé úrovni.

Kvantové nebo energetické pole můžeme chápat jako jakýsi obal okolo každého člověka, zvířete, věci nebo i situace. Protože vše kolem nás je vlastně jen energie. Co všechno tedy lze řešit kvantovou vlnou? Jelikož jde o vstup terapeuta do vašeho kvantového pole na vědomé úrovni, pak jde řešit opravdu vše. Nic není nemožné. A jde touto technikou ublížit? Nejde, protože vše se řídí zákonem vesmíru a ten je již pevně daný, nebo já aspoň nevím, přechytračit zákon přitažlivosti.

Pro lepší pochopení: Terapeut pošle přesně cílenou informaci – záměr do Vašeho kvantového (energetického) pole. Takže zde pomáhá informace, kterou lze poslat jen díky nashromážděné energii.

Takto vyslaná, přesně definovaná informace se nazývá kvantová vlna. To co znali již před dávnými věky různí mudrcové, myslitelé, léčitelé, šamani…, nyní dostává díky kvantové fyzice nový rozměr.

U terapeutů kvantové vlny je skvělé to, že dokáží pomoci bez podpůrných doplňků, nežádoucích účinků, není třeba být ani fyzicky přítomen s terapeutem, a přesto dokáže pomoct, a to i se zdánlivě neřešitelnými potížemi. Terapie může probíhat jak přímo u terapeuta, tak i na dálku. Výsledek je stejný, protože dle kvantové fyziky neexistuje vzdálenost, čas ani hmota, jen čistá energie, a právě její hybnou silou jsou informace.

Back To Top