skip to Main Content

Reiki

Energie REIKI Reiki je vesmírná, životodárná energie. Reiki je prastará celostní forma léčení těla, mysli i duše na všech námi dostupných úrovních. Reiki ovlivňuje nejen důsledek, ale i příčinu nemoci, jak psychické tak fyzické.

Reiki je japonské slovo a ve volném překladu znamená: „Rei“ – vesmírná vše životodárná a „Ki“ – energie.

Reiki předpokládá existenci energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. S prací Reiki lze po čase vidět vše takové jaké doopravdy je, nikoliv jak to chceme vidět my.

Reiki je terapeutická alternativní metoda, která vede kromě harmonizace a pomoci k uzdravení fyzického těla také k rozvoji osobnosti. Reiki nám pomáhá, abychom opět začali mít rádi a ctít sami sebe, ale také, abychom začali vědomě pracovat na způsobu svého myšlení i cítění, na změně svých životních postojů. Energie Reiki by nám měla pomoci pochopit, že právě naše myšlenky, emoce a postoje k životu určují náš zdravotní stav, náš život a naše okolí.

Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má každá nemoc svůj původ. Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti životní síly. K ní dochází na základě projevů egoismu, nespokojenosti, negativních myšlenek a slov, ale také nesprávnou životosprávou, nezdravým životním stylem. Harmonie v oblasti životní energie se projevuje naopak elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k ostatním lidem i všemu vesmíru.

Terapie Reiki pomáhá při harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také účinnost jiných druhů terapie. Terapii Reiki může klient cítit jako teplé záření nebo naopak jako mrazivé mravenčení, které protéká jeho fyzickým tělem i kolem něj. Reiki vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými frekvencemi, vyššími než má běžně energetické pole člověka, pomáhá též k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

Díky energii Reiki dochází k odstranění bolestí, tlaků, pocitů nevolnosti, malátnosti, tíhy, únavy a dalších potíží.

Back To Top