skip to Main Content

Shamballa

Shamballa je vysokovibrační energie lásky pomáhající k uzdravení těla, mysli a duše tak, abyste zase našli vitalitu, klid a harmonii. Tato energie transformuje mentální a emocionální zátěže a čistí karmu. Uvolňuje stará pouta a umožňuje tak nové náhledy, hlubší pochopení a změnu chování, vedoucí ke svobodné volbě. Energie Shamballa je inteligentní a sama si najde místo, které má harmonizovat a léčit. Zvyšuje naše vibrace a tím připravuje tělo na zbavení se starých strachů, křivd a ublížení, což se na fyzických tělech projevuje jako nemoc. Shamballa léčí bolavá místa na fyzické i psychické úrovni. Pomáhá nám najít cestu k sobě, přijímat se a milovat takoví jací jsme. Energií Shamballa  můžeme čistit prostory i lidi od všeho špatného a nabíjet je pozitivní energií, aktivovat kameny, zbavovat potraviny disharmonických energií a vzorců.

Shamballa v sobě slučuje několik energií a díky nim je jednou z nejsilnějších energií na této planetě v současné době. Je to výborná energie pro léčení různých fyzických, ale také emocionálních a psychických problémů. Pomůže při odbourávání stresů, rozpuštění bloků, lepšího spánku a života celkově. Léčebnou terapii můžete provádět sami se sebou, s jinými lidmi, zvířaty, rostlinami…

Někteří lidé myslí, že systém Shambally je forma Reiki, jiní ji vnímají spíše jako další krok Reiki. Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních, včetně nás samotných. Shamballa směřuje pozornost na to, aby nám bylo umožněno snáze pochopit, kdo doopravdy jsme.

Shamballa je zahrnuta do 4 stupňů, kdy čtvrtý stupeň je mistrovský. Každý stupeň obsahuje 256 symbolů, které můžete aktivně využívat. Symboly se předávají automaticky zasvěcením do aury, nemusíme si je pamatovat, ani s nimi vědomě pracovat jako s Reiki.

Back To Top