Skip to content

Terapie Access Bars

BARs využívá 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Při terapii se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie. Poté informace s negativním nábojem mizí, jako když zmáčknete tlačítko delete na počítači. To nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. Celý váš život se může změnit.

ACCESS BARS® vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech vašeho života. Jednotlivé body souvisí s oblastmi života, jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita apod. Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme, a které nám brání žít šťastný život. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží.

Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle vnitřních priorit klienta.

ÚČINKY ACCESS BARS TERAPIE

 • Odstranění bolestí různých částí těla
 • Odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy
 • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
 • Uvolnění stresu a napětí
 • Odbouraní únavy a vyčerpanosti, nedostatku životní energie
 • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fobie
 • Zklidnění hyperaktivity u dětí
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
 • Je to jedna z transformačních technik, které mění naše osobní paradigma, vnímání světa a života, naše sebe-uvědomění a uplatnění v něm. Po její aplikaci postupně dochází k přeprogramování našich vzorců myšlení, chování i celkového bytí směrem k harmonii a rovnováze. Začne se dít to, co je pro nás nejlepší.
 • Terapie probíhá ideálně vleže, v klidu, v meditativním stavu. Terapeut přikládá svoje ruce postupně na specifické body na hlavě a skrze svoje ruce, srdeční a korunní čakru nechává proudit energie, které jsou dále universem transformovány.
 • Výsledkem je celkové léčení fyzického, psychického, duševního i duchovního stavu člověka.

Back To Top